İdari Personel

                                                        
Sorumlu Yönetici
Vet.Hek.Mustafa ERMİŞ
Tel:6279Salim YÜCETÜRK
Sekreter- Taşınır Kayıt Yet.
Tel:6230
Soner GEMİCİOĞLU
Vet.Sağ.Tek.
Tel:6256S.Sinan BERK
Vet.Sağ.Tek.
Tel:6256
Mehmet BİLİCİ
Daimi İşçi - Satınalma
Tel:6248


Sercan İNCE
Temizlik Personeli
Tel:6280