Hakkımızda

         Merkezimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuş Cerrahi Araştırma Merkezi adı altında çalışmalarını yürütmüştür.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen deney hayvanı üretici,kullanıcı,tedarikçi kuruluşlara mahsus çalışma izin belgesini 20.10.2011 tarihinde almıştır.(belge için tıklayınız) 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazete ilanında yönetmeliği yanınlanarak Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi adı alında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü araştırma merkezleri bünyesine dahil edilmiştir.
         Merkezimiz 1600 m2 kapalı alandan oluşmaktadır ve temel alarak üç birime ayrılmıştır.
1) Eğitim öğretim alanları olarak dershane, kütüphane ve toplantı odası 
2) Araştırma ve geliştirme alanları  olarak hücre kültürü, moleküler biyoloji ,mikrobiyoloji laboratuvarları ve ameliyathaneler
3)Deney hayvanı bakım ve barındırma alanları olarak rat ,tavşan, fare üretim takip karantina odaları ve domuz, koyun barınakları odalarıdır.
         Merkezimizde üretim ve bakımı yapılan  deney hayvanları; tavşan(yeni zelanda),rat(wistar albino,sprague dawley),fare(swis albino,balb/c,C57BL/6). Kobay,hamster,koyun ve domuz ile yapılacak deneysel çalışmalar için tedarik ve kullanım alt yapımız mevcuttur.
OMÜ Kamu Hizmet Standartları