DENETLEME


Merkezimiz Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu(HADMEK) üyeleri Dr.Vet.Hek. Nihal YÜKSEK SARIÖZ ve Uzman  Emrah BOZKAYA DRM tarafından 16.01.2018 tarihinde denetlenmiş olup denetleme sonucunda Merkezimizde herhangi bir eksikliğin bulunmadığı bildirilmiştir.