Gerekli Belgeler


1)Başvuru formu için tıklayınız...
2)​Projenin OMÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı tarafından onaylandığına dair etik kurul onay belgesi,
3)Projeyi merkezimizde uygulayacak araştırmacıların deney hayvanları kullanım sertifikası örnekleri,